Political and legal doctrine of Catholic church and Cluny reformation of the X-XI centuries

Journal Issue:

Author Information: 

Ph.D. (History); Professor at the Department of Theory and History of State and Law of the Lvov State University of Internal Affairs.

Abstract: 

In this article author analyzes political and legal doctrine of Catholic Church and the Cluny reform in X-XI century. This article is devoted to the meaning, essence and the results of conducted in the Catholic Church reformation which had been conducted by the spiritual persons of the monastery in Cluny in X-XI century. In this article the impact of Cluny reforms upon the formation of the political and legal doctrine of the Catholic Church as well as political, socio-economic, cultural, legal and spiritual development of the Western Europe overall have been analyzed. During the analyzes process author used various sources, written by different authors and presents own explanations. By this work author first introduces the concept of “Cluny law” and explains his opinion.

Keywords: 

The Catholic Church, Cluny reforms, Pope, investitura, canonic law, Cluny law, monastic life, Roman catholic church, Cluny abbey.

REFERENCES: 

[1] Religiya i obshhestvo. Xrestomatiya po sociologii religii. Chast' І. /Pod obshh. red. V.I. Garadzhi – M.: Nauka, 1994. – 300 s.
[2] Zaborov M.A. Papstvo i krestovye poxody. /M.A. Zaborov. – M.: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1960. – 262 s.
[3] Trubeckoj Evgenij. Religіozno-obshhestvennyj ideal" Zapadnogo xristіanstva v XІ-m" v"k". Ideya bozheskago carstva v" tvorennyax" Grigorіya VІІ-go i publicisttov" – ego sovremennikov". Vypusk" І. – Kiev", Tip. S.V. Kul'zhenko, 1897. – 511 s.
[4] Shejnman M.M. Papstvo. / M.M. Shejnman – M.: Izd-vo AN SSSR, 1959. – 216 s.
[5] Zaborov M.A. Krestovye poxody. / M.A. Zaborov – M.: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR, 1956. – 277 s.
[6] Petrov" M.N. Lekcіi po vsemіrnoj istorіi. Tom" ІІ. Istoriya srednix" v"ekov". Chast' ІІ-aya. / M.N. Petrov" – S.-Peterburg", 1908. – 148 s.
[7] Le Goff Zhak. Rozhdenie Evropy // Zh. Le Goff – Sankt-Peterburg: Alexandria, 2007. – 391 s.
[8] Rims'kіj Papa i papy pravoslavnoj vostochnoj cerkvi. – Frejburg" v" Brizav". - U knigotorgovca B. Gerdera, 1899. – 138 s.
[9] Vsemirnaya istoriya v 10 t. /Pod red. E.M. Zhukova – gl.red. T.3 /Pod red. N.A. Sidorovoj. – M.: Goss. izd-vo polit. li-ry, 1957. – 895 s.
[10] Berman, Dzh. Garol'd. Vera i zakon: primenenie prava i religii. Per. s. angl. yaz. – M.: Moskovskaya shkola politicheskix issledovanij, 2008. – 464 s.
[11] Xans-Adam ІІ, knyaz'. Gosudarstvo v tret'em tysyachiletii / Xans-Adam ІІ, Pravyashhij knyaz' Lixtenshtejna; (per. s. angl. – A.B. Muxametshin). – M.: Infotropik Media, 2012. 320 s.
[12] Bullough Donald. A. The Age of Charlemagne /D.A. Bullough – London: Elek Books, 1965. – 212 p.
[13] Mulen, Leo Povsyakdenne zhittya seredn'ovіchnix chencіv Zaxіdnoї Єvropi (X-XV st.). / Leo, Mulen – M.: Moloda gvardіya, 2002.
[14] Dzheroza, Lіbero. Cerkovne pravo / Per. z nіm. N. Shhiglevs'koї. / L. Dzheroza – L'vіv: Svіchado, 2001. – 336 s.