Concept and content of issuing activity of the state in the context of public financial activity

Journal Issue:

Author Information: 
  •  
  • Imeda A. Tsindeliani - Head of the Department of Financial Law at the Russian Academy of Justice, Ph.D. (Law).
  • Julia I. Freydina - Candidate for Ph.D. (Law) at the Department of Financial Law of the Russian Academy of Justice.
Abstract: 

Formation of principles and mechanisms of the monetary system is a fundamental function of the state. Under the monetary issue policy it is necessary to understand not only questions of money issue, but also securities issue, carried out by subjects of public and financial activity. Monetary distinction of the economic mechanism is almost imperceptible at its normal functioning, actually serves as starting point for construction of not only financial system, but also a stabilizing condition of the national society existence. As for finance, due to and in connection with emergence of monetary system there is a real impulse of "promotion" of the economic mechanism at any level — whether it is the state as a whole, region or municipality. It is a question of monetary issue and its legal regulation on which activity of any financial system depends.

Keywords: 

state, money issue, financial law, non-cash payment, financial activity, management, securities, credit organization, bank.

REFERENCES: 
[1] Ashmarina E.M. Finansovaya deyatelnost sovremennogo gosudarstva // Gosudarstvo i pravo. 2004. N 3. S. 87.
[2] Belskij K.S. K voprosu o ponyatii denezhnoj sistemy RF // Finansovoe pravo. 2005. № 8 S. 13.
[3] Belskij K.S. Emissionnoe pravo kak institut finansovogo prava // Gosudarstvo i pravo. 2006. № 5. S.16.
[4] Grudcyna L.Yu. Svoboda i grazhdanskoe obshhestvo // Obrazovanie i pravo. 2011. № 1(17). S. 22-30. 
[5] Krylov O.M. K voprosu o soderzhanii kategorii «emissionnaya deyatelnost gosudarstva» // Finansovoe pravo. 2010. № 7. S. 6 - 9.
[6] Krylov O.M. Razgranichenie predmeta vedeniya po voprosu organizacii denezhnogo obrashheniya v Rossijskoj Federacii: istoricheskij i sravnitelno-pravovoj aspekt // Istoriya gosudarstva i prava. 2012. № 7. S. 28.
[7] Latkovskaya T.A. Vzaimodejstvie nacionalnyx denezhno-kreditnyx institutov v usloviyax globalizacii // Finansovoe pravo. 2011. № 10. S. 15-16. 
[8] Rotbard M. Gosudarstvo i dengi: kak gosudarstvo zavladelo denezhnoj sistemoj obshhestva. Chelyabinsk: Socium, 2003. S. 57.
[9] Teksty konstitucij Avstrijskoj respubliki, Federativnoj respubliki Germaniya ispolzovany iz knigi: Konstitucii gosudarstv Evropejskogo soyuza / Pod red. L.A. Okunkova. M., 1999.
[10] Teksty konstitucij Soedinennyx Shtatov Ameriki, Indii ispolzovany iz knigi: Konstitucii zarubezhnyx gosudarstv: Ucheb. posobie / Pod red. V.V. Maklakova. M., 2006.
[11] Ushakov D.N. Bolshoj tolkovyj slovar sovremennogo russkogo yazyka. M.: Alta-Print, 2005. VIII. S. 1224
[12] Finansovoe pravo. Uchebnik dlya vuzov / pod red. S.V. Zapolskogo –  M : RAP, 2006. S.48.
[13] Konstituciya Rossijskoj Federacii. – M., 2013.
[14] Federalnyj zakon ot 22 aprelya 1996 g. № 39-FZ «O rynke cennyx bumag» // Sobranie zakonodatelstva RF, № 17, 22.04.1996, st. 1918.
[16] Postanovlenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii ot 30 iyunya 2004 g. № 329 «O Ministerstve finansov Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatelstva RF,  02.08.2004,  № 31, st. 3258.
[17] Nikolaev I.V. Problemy regulirovaniya deyatelnosti sluzhb vnutrixozyajstvennogo finansovogo kontrolya federalnym zakonodatelstvom.//Yuridicheskie nauki. 2009. № 4/2009. S. 92-96.