Agency Of The President To The Republic Of Tajikistan On The Financial Control And Fight Against Corruption Of The Republic Of Tajikistan As The Public Subject Of The Responsibility Of Officials Legal Regulation

Journal Issue:

Author Information: 
  •  
  • Alexander M. Volkov - Honored Worker of the Higher Education of the Russian Federation, Associate Professor at the Department of Administrative and Financial Law at the Peoples’ Friendship University of Russia, Ph.D. (Law), Ph.D. (Technical Sciences);
  • M. Kh. Karimov - Trainee at the Department of Administrative and Financial Law of the Peoples' Friendship University of Russia, Trainee at the Department of the Public Order Services Activity Management of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, lieutenant of police.
Abstract: 

In the present article questions of the public subjects which are carrying out legal regulation of taking to administrative responsibility of officials in the Republic of Tajikistan activity organization for the purpose of clarification of the role of Agency of the President of the Republic of Tajikistan on financial control and fight against corruption as a public subject of legal regulation are considered. In the modern science, questions of subjects of public law are discussed in several planes, some synonymous concepts are used at the same time: "subject of public law", "subject carrying out public functions", "subject of the public legal relationship" and "the public subject". So, such public subjects are the government bodies authorized by the administrative legislation of the Republic of Tajikistan and the specifics of it’s legal impact on the relevant group of public relations are the activities of the above in settlement of the official's administrative responsibility in the Republic of Tajikistan. Activity of such public subjects of the administrative responsibility legal regulation of officials in the Republic of Tajikistan represents a set of legal means by which the legal impact on the public relations arising at involvement of officials to the administrative responsibility in connection to the commission of administrative offenses by the official is analyzed. In the article offers of changes to the current legislation are given.

Keywords: 

administrative legislation, Republic of Tajikistan, bodies of public administration, Agency of the President of RT, state activity, public subject, legal regulation, administrative responsibility, officials, official administrative offenses.

REFERENCES: 

[1] Vagina N.M. Principy publichnogo prava: dis. … kand. nauk. Samara, 2004.
[2] Volkov A.M. Nedropolzovanie v Rossii. Publichno-pravovoe regulirovanie. LAP LAMBERT Academic Publishing. Germany. 2010.
[3] Volkov A.M., Volkov A.A. Yuridicheskie lica publichnogo prava v Koncepcii razvitiya zakonodatelstva o yuridicheskix licax // Vestnik RUDN. Seriya. Yuridicheskie nauki. 2010. №1.
[4] Volkov A.M. Publichnaya administraciya i publichnoe administrirovanie: sootnoshenie ponyatij // Administrativnoe pravo i process. 2012. № 12.
[5] Volkov A.M., Dugenec A.S. Administrativnoe pravo: uchebnik – M.: ID «Forum»: INFRA-M. 2013.
[6] Volkov A.M., Lyutyagina E.A.. Pravovoe polozhenie organov publichnoj administracii. Analiz vidov i form ix deyatelnosti // Pravovaya iniciativa. 2013. № 1.
[7] Gerashhenko I.N. Publichnyj sub"ekt: nekotorye problemy opredeleniya ponyatiya // Ekonomika. Upravlenie. Pravo. 2011. № 3.
[8] Zakon Respubliki Tadzhikistan «Ob Agentstve po gosudarstvennomu finansovomu kontrolyu i borbe s korrupciej Respubliki Tadzhikistan» ot 20 marta 2008 g. №374 // AMO RT 2008. № 3
[9] Zakon Respubliki Tadzhikistan «O gosudarstvennom finansovom kontrole v Respublike Tadzhikistan» ot 10 marta 2002 g. №46 // AMO RT 2002. №4. ch-1, St. 293; 2005. № 7.
[10] Ivanova O.M. K voprosu o yuridicheskoj otvetstvennosti // Vesti. Volzh. un-ta im. V.N. Tatishheva. 2002. Vyp. 22.
[11] Kechekyan S.F. Pravootnosheniya v socialisticheskom obshhestve. M.: Izd-vo AN SSSR, 1958.
[12] Lavrenyuk A.V. Sub"ekty publichnogo prava: teoretiko-pravovoe issledovanie: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2007.
[13] Mironov O.O. Sub"ekty sovetskogo gosudarstvennogo prava. Saratov: Izd-vo Saratov. uni-ta, 1975.
[14] Poznyakov P.N. Otvetstvennost kollektivnyx sub"ektov publichnogo prava: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. N. Novgorod, 2003.
[15] Romashova R.A., Nizhnik N.S. Gosudarstvo, obshhestvo, lichnost: problemy sovmestimosti M.: Yurist, 2005.
[16] Tixomirov Yu.A. Sovremennoe publichnoe pravo: monograficheskij uchebnik M.: Eksmo, 2008 .
[17] Trubeckoj E.N. Enciklopediya prava. SPb.: Yuridicheskij institut, 1998.
[18] Yakimov A.Yu. Status sub"ekta prava (teoreticheskie voprosy) // Gosudarstvo i pravo. 2003. № 4.
[19] Yastrebov O.A. Yuridicheskoe lico publichnogo prava: sravnitelno-pravovoe issledovanie: dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2010.