University Court As An Element Of The University’s Legal Status In The Russian Empire

Journal Issue:

Author Information: 

Doctor of Philosophy (Law), Doctor of Philosophy (History), Associate Professor of the Department of State Law at the Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract: 

It the present article legal bases of university courts, which worked in the pre-revolutionary Russian universities since 1757 is researched. In the article, in the chronological order main decrees and statutes regulating activities of the university courts are analyzed. Particular attention is paid to the university statute of the year 1804 and 1863, as well as projects and decrees that resulted after the First Russian Revolution of 1905-1907. Peculiarities of the university courts work in the universities that had their own charters: Dorpat (Yuriev), Kharkov are researched. In the article Rules on the procedures of university courts, which ware developed in each university, approved by the trustee of the study district and which differed in some provisions, in particular, on the list of punishments and penalties for students in case of breaking rules are analyzed. It is shown that university teachers and students during existence of university courts did not extend to general civil jurisdiction. Existence of university courts is considered in the article as one of the conditions for existence of university autonomy. In conclusion, author notes that activities of university disciplinary courts were viewed from the standpoint of the general proceedings. But such approach leads to the fact that existence of a "backup" judicial authority in the university becomes impractical. The confirmation is the absence of provisions on the university court in the projects of university regulations, developed in the early XX century.

Keywords: 

university court, legal status, university, university legislation, university council, professorial disciplinary court, student's affairs.

REFERENCES: 

[1] Dorskaya A.A. Gosudarstvennoe i cerkovnoe pravo Rossijskoj imperii: problemy vzaimodejstviya i vzaimovliyaniya. SPb., 2004.
[2] Zharova E.Yu. Universitetskie ustavy 1803-1804gg. // Voprosy obrazovaniya. 2011. № 4.
[3] Zaxarov V.V. Osnovnye etapy evolyucii pravovogo statusa universiteta Rossii (istoriko-yuridicheskij ocherk) // Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 1 (25).
[4] Zipunnikova N.N. «Universitety uchrezhdayutsya dlya prepodavaniya nauk v vysshej stepeni». Rossijskoe zakonodatelstvo ob universitetax XVIII- nachala XX veka. Ekaterinburg, 2009.
[5] Kosmachev F. Universitetskij sud // Zhurnal ministerstva yusticii. 1863. T. XVII. № 7.
[6] Petrov F.A. Formirovanie sistemy universitetskogo obrazovaniya v Rossii. T.1: Rossijskie universitety i ustav 1804 goda. M., 2002.
[7] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. I. T. XIV. SPb., 1830. № 10781.
[8] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. III. T. XXV. Otdelenie 1. SPb., 1908. № 26692.
[9] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. I. T. XXVII. SPb., 1830. № 20597.
[10] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobr. I. T. XXVIII. SPb., 1830. № 21498-21500.
[11] Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arxiv. F. 733. Op. 154. D. 190.
[12] Pravila i instrukcii, sostavlennye sovetami universitetov: Sankt-Peterburgskogo, Xarkovskogo, Kazanskogo i Svyatogo Vladimira na osnovanii universitetskogo ustava 1863 goda. SPb., 1863.
[13] Sbornik postanovlenij po ministerstvu narodnogo prosveshheniya. T.1. Carstvovanie imperatora Aleksandra I. 1802-1825. SPb., 1864.