Международно-правовые принципы медиации в уголовном процессе

Journal Issue:

Keywords: 

mediation, principles of mediation in the criminal trial, programs of reconciliation, conciliatory procedures, conciliatory agreement, international legal guarantees in the course of reconciliation, mediation services.

DOI: 

10.17413/2015-2-13

REFERENCES: 
[1] Vosstanovitelnaya mediaciya. Obshhestvennyj centr sudebno-pravovaya reforma // 2015, Obshhestvennyj centr Sudebno-Pravovaya Reforma. URL: http://sprc.ru/?p=171
[2] Ivo A. Ponyatie "mediation" (posrednichestvo) nuzhdaetsya v ob"yasnenii // 2015, Informacionnoe agentstvo Zakon.kz. URL: http://www.zakon.kz/101136-ponjatie-mediation-posrednichestvo.html 
[3] Maxov V.N., Vasilenko A.S. Mediaciya i drugie programmy vosstanovitelnogo pravosudiya v ugolovnom processe stran anglosaksonskogo prava. M.: Yurlitinform, 2015.
[4] Osnovnye principy mediacii // URL: http://www.compactum.ru
[5] Prilozhenie k Rekomendacii No. R (99) 19 komiteta ministrov gosudarstvam – chlenam soveta Evropy, posvyashhennoj mediacii v ugolovnyx delax. // 2015, Territorialnaya liga mediatorov. URL: http://liga-mediatorov.ru/index.php/2011-10-04-20-30-47/--r-99-19------1...
[6] Smirnov A.V. Tipologiya ugolovnogo sudoproizvodstva … dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora yuridicheskix nauk po specialnosti 12.00.09. M.: Institut gosudarstva i prava RAN, 2001.
[7] Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal justice handbook series united nations office on drugs and crime. New York: United Nations , 2006. 
[8] Rebuilding community connections – mediation and restorative justice in Europe // Coinsil of Europe, 2004.  
[9] Victim / Offender Mediation Programme in association with West Midlands National Probation Service & Brinsford Young Offenders Institution // URL: http://centralmediation.co.uk